دختر دوجنسه ، زیباترین دختر کانادا ، دختر زیبا ، دختر کانادایی ، **** مدل کانادایی ، تغییر جنسیت ، **** مدل کانادایی

زیباترین دختر دنیا که زمانی پسر بود

بالاخره به این **** مدل کانادایی که عنوان دختر شایسته کانادا را هم یدک می کشد اجازه داده شد تا در رقابت های جهانی این عنوان شرکت کند. به گزارش ایران ناز جن تالاکوا بالاخره توانست جواز حضور در رقابتهای جهانی را کسب کند.


وی 23 ساله است و ذاتا یک مرد متولد شده است ولی به تازگی تغییر جنسیت داده و موفق به کسب عنوان دختر شایسته در کانادا شده است.ظاهرا به خاطر اینکه او اصالتا یک زن نبود اجازه حضور در رقابت های جهانی به وی داده نمی شد اما با کمیسیونی که سازمان مربوط به برگزاری این رقابت ها برگزار کرد به نتیجتا اجازه داده شد تا بتواند در رقابت های جهانی حضور پیدا کند.