رهاکردن دختر برهنه ، مادرسنگدل ، بازداشت مادرسنگدل ، رهاکردن دختر12ساله درخیابان ، دختربدون لباس درخیابان[. برای مشاهده لینکها در سایت عضو شوید][. برای مشاهده لینکها در سایت عضو شوید][. برای مشاهده لینکها در سایت عضو شوید] مادري كه دختر 12 ساله اش را مجبور كرده بود لخت باشد و او را رها كرده بود دستگير شد.
اهالي خياباني در فلوريدا با پليس تماس گرفتند و اطلاع دادند كه دختري را ديده اند كه بدون لباس در حال خوردن ته مانده غذاهاي داخل سطل زباله بوده است.مادر اين دختر كه" تريس لين" نام دارد و 45 ساله است به پليس گفته است براي اينكه دخترش را مجبور كند تا در ماشين بماند لباسها و كفشهايش را از وي گرفته است. اين زن ابتدا بازداشت شد اما به خاطر به خطر انداختن جان اين دختر بچه بايد روانه زندان ميشد.اين زن در يك مدرسه دستيار معلم است..پليس اين دختر را تحت مراقبتهاي پزشكي قرار داده است و مادر وي نيز با قيد وثيقه 15000 دلاري آزاد است تا روز 12 آوريل در دادگاه حاضر شود.